วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด

วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด วันนี้ไปเที่ยวร้อยเอ็ดครับ พาไปไหว้พระใหญ่ที่วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลเมือง มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ...