การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณลานลานวัดป่าแสงอรุณ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 80%

3 ต.ค. 2560  ที่ลานวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 80%  ทั้งนี้นายสมศักดิ์ จังตระกุล...