เที่ยววัดภูพร้าว วัดเรืองแสง ช่องเม็ก อุบล

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตัววัดจะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีราว 70 กม...