ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว เข้ากราบสักการะและสรงน้ำขอพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น

ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว เข้ากราบสักการะและสรงน้ำขอพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย 12 เมษายน 2562...

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆะบูชา

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆะบูชา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวขอนแก่นกว่า 200 คน...

องค์การอนามัยโลก (WHO) ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ขอนแก่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงซอมย่า สะวามินาทาน (Dr. Soumya Swaminathan) รองผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง...