ผู้ว่าฯขอนแก่น พาโยนกล้า งานวันข้าวและชาวนาไทย

ผู้ว่าฯขอนแก่น พาโยนกล้างานวันข้าวและชาวนาไทย วันที่ 5 มิ.ย. 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาไทยพร้อมมอบเกียรติบัตรมอบพันธุ์กล้าไม้...