ขอนแก่น กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องขอนแก่น ฮอลล์       ห้าง เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น      นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิดไทยนิยม...