ชาวขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ชาวนครขอนแก่นนับพัน ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ เกาะกลางบึงทุ่งสร้าง โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 61 เพื่อสืบสานแนวทางพระราชดำริ ร.9 และเฉลิมพระเกียรติ ร.10...