กิจกรรมรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงาน กว่า 50 คน ทั้งนี้...