วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ CASNIC ครั้งที่ 6

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยระดับชาติ...