ขอนแก่น เตรียมการป้องกันน้ำท่วมขัง

13 มิถุนายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสมศักดิ์   จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานปล่อยแถวขบวน ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนบ้านกอก จิตอาสา...