16 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ปี 2562

16 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ปี 2562 วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องมงกุฎเพชร ขั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระดูพันธ์...

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครู ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น ได้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการรศึกษาธิการจังหวัด...