ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น.  ที่ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ...