งานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดงานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4ครบรอบ 4 ปี  โดยนายสมหมายหิรัญสมบรณ์...

งานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดงานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปี  โดยนางอัมพวัน    กอนดี...

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ภารกิจการให้บริการศูนย์ฯ

20 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนงานภาค...