สคร.7 จ.ขอนแก่น ชี้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวาน

สคร.7 จ.ขอนแก่น ชี้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวาน นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7...

สคร 7 ประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ

การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์ธีรวัฒน์...

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดวุฒาราม สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...

สคร.7 จ.ขอนแก่น “แจง!ความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพแก่”เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ

"สคร.7 ประชุมความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ให้สื่อร้อยแก่นสารสินธุ์""สคร.7 จ.ขอนแก่น "แจง!ความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพแก่"เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ 13 ธ.ค. 61 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น นพ.ธีรวัฒน์...

สคร 7 ประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ

22 กุมภาพันธ์ 2561 นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ ...