หน่วยงานสังกัดสำนักนายกฯ และคลัง ร่วมกันกิจกรรมเรารักขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือรึมบึงแก่นนคร ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งนี้  ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการคลัง  ร่วมกับ...