สธ ขอนแก่น เตือนประชาชนป้องกันละอองฝุ่น

สธ ขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นให้ดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ฝุ่นละออง PM2.5...

สธ ขอนแก่น เตือน ประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานการเล่นจุดปะทัด พลุ และดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลออกพรรษา

นายแพทย์สมชายโชติ   ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งออกพรรษาของทุกปี จะมีงานบุญหรืองานประเพณีตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวนมาก พบว่า สิ่งที่น่ากังวล...