สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 3จัวหวัดอีสานตอนบนที่จ.ขอนแก่น

สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 3จัวหวัดอีสานตอนบนที่จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลาง จ.ขอนแก่น พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ...