สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561

สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ คนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...