4 องค์กร ผนึกกำลังส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

27 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร โดยบันทึกการลงนามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม...