สมาคมเครือข่ายสื่อออนไลน์ฯภาคอีสาน จัดอบรม“พิราบน้อยศรีฐาน”

23 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมาคมเครือข่ายหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ร่วมกับชุมชนบ้านศรีฐาน ,สถานีวิทยุ อสมท ขอนแก่น...