หมอลำอีสาน มุ่งสู่ตลาดดิจิทัล

หมอลำอีสาน มุ่งสู่ตลาดดิจิทัล หมอลำเป็นการศิลปะ วัฒนธรรม อีสาน. อยู่คู่สังคมชาวอิสาน เป็นเวลายาวนาน ปัจจุบีนมีหมอลำกลายเป็นกระแสที่น่าสนใจสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะอุสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม ฉะนั้น...