รพ ขอนแก่น จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพสื่อมวลชน ปี 62

20 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพสื่อมวลชน” ประจำปี 2562 ด้วยการตรวจสุขภาพให้สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์...