ขอนแก่นจัด มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอนแก่นจัด มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น สร้างสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่น พัฒนา อสม 4.0 ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและภาคีเครือข่าย   ...