รมว เกษตร ลงพื้นที่พบเกษตรกร ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 มกราคม 2562    นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดของเกษตรกร ณ...

แถลงข่าวกิจกรรมการสำรวจเส้นทางการศึกษาดูงานเกษตร ร้อยแก่นสารสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ดร.พัฒนา นุศรีอัน หัวหน้าสำนักงานงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย...