มข. เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา Cellular Therapy Center สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว

มข. เปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา Cellular Therapy Center สวยสุขภาพดีครบจบที่เดียว Cellular Therapy Center เพิ่มประสิทธิภาพรักษาโรคจากความเสื่อมและโรคเรื้อรัง การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น สามารถให้บริการการบำบัดรักษาภาวะเข่าเสื่อม...