Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่น ครั้งที่ 6

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คุณสันติ เหล่าบุญเงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคุณธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์...

เปิดแล้วงาน เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย ประชารัฐ  ที่ลานข้าวเหนียว เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ลานข้าวเหนียว เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ คุณศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดงาน เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย...

การจัดวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น เครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสาขาขอนแก่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น สหภาพแรงงานในจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น      นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560...

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ชั้น G (ลานโปรโมชั่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์...