ปี 60 เทคโนฯ ภาคผลิต นักศึกษาสายอาชีพ ป้อนตลาดกว่า 600 คน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมประภากรอนุสรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น   นายสมใจ   คงคาชาติ           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ...