ขอนแก่นพร้อมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เรื่อง การยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัย...