เริ่มแล้วงาน เทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN TRADE FAIR 2017

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 "พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN TRADE FAIR 2017"  ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง...

เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ

ทุเรียน ศรีสะเกษ มาแล้ว

“ทุเรียน” ราชาแห่งผลไม้ไทย ก็มักจะรู้จักกันดีสำหรับแหล่งปลูกทุเรียนในประเทศไทย ที่จะปลูกกันมากทางภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ระยอง ตราด และยังมีการปลูกในอีกหลายจังหวัด โดยในภาคอีสานมีการปลูกหลายจังหวัดเช่น...