KKnews เริ่มแล้ว เทศกาลโคมไฟไดโน่ ขอนแก่น

KKnews เริ่มแล้ว เทศกาลโคมไฟไดโน่ ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดเทศกาลโคมไฟไดโน่จังหวัดขอนแก่น ปี 2560” โดยมีคุณสมฤดี จิตรจง...

KKnews เทศกาลโคมไฟไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

KKnews เทศกาลโคมไฟไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดเทศกาล โคมไฟไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560” โดยมีคุณสมฤดี จิตรจง...