ตลาดท่าพระ 100 ปี ใช้สถานีรถไฟเก่าต่อยอดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างแหล่งเรียนรู้ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองขอนแก่น ตลาดท่าพระ 100 ปี

ตลาดท่าพระ 100 ปี ตลาดท่าพระ 100 ปี ได้นำเอาอัตลักษณ์ จุดเด่นของชุมชนตลาดท่าพระ ชุมชนดั้งเดิม มีรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่ยังคงสภาพเดิม เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และความเก่าแก่ของสถานีรถไฟท่าพระ ที่ก่อสร้างสมัยรัชกาลที่ 6...