มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยส่งเสริมเยาวชนต้นแบบมอบทุนการศึกษาทั่วไทย

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยส่งเสริมเยาวชนต้นแบบมอบทุนการศึกษาทั่วไทยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา โดยมี นายสุนทร...

เปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรดที่ขอนแก่น

เปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรดที่ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้าง tesco lotus extra ขอนแก่นนายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายคำนวณ   สุวรรณดีอ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...

KKnews Lotus เทสโก้โลตัส ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

KKnews Lotus เทสโก้โลตัส ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

เทสโก้โลตัสผนึกกระทรวงเกษตรเร่งโตเกษตรแปลงใหญ่ขอนแก่นขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสดส่งตรงเข้าศูนย์กระจายสินค้า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขตพื้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น...