“จ.ขอนแก่น” เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

"จ.ขอนแก่น" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ 2 สิงหาคม 2566 เวลา10.00 น.ที่วัดธาตุพระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะนำ หัวหน้าส่วนราชการ...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ 2 สิงหาคม 2566 เวลา10.00 น.ที่วัดธาตุพระอารามหลวง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะนำ หัวหน้าส่วนราชการ...

ขอนแก่นเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงขอนแก่นแล้ว

ขอนแก่นเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงขอนแก่นแล้ว วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.10 น. ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...