“เมืองพล” จัดใหญ่!งานประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด”

ครบรอบ105 ปี "เมืองพล" จัดใหญ่!งานประเพณี"บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด" อำเภอพลอนุรักษ์ประเพณี"บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาดอำเภอพล"ฮอดเดือน 2 อย่าสุช้าข้าวใหม่ปลามัน ให้เอามาโฮม แต่งบุญประทายข้าว...