เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ภาคอีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเดอะคอนวีเนียน จังหวัดขอนแก่น นายศิรินทร์   สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)...

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

15 ก.ย. 60 ที่โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น   นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)...