ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดอบรมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs ขอนแก่น

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น .นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น...