เริ่มแล้วงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคอีสาน

16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิด...