กิจกรรม SCB Easy Pay แม่มณี ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดตัว scb easy pay แม่มณีเปิดประสบการณ์จ่ายม่วนซื่นแดนอีสานแบบไร้เงินสด   ในกิจกรรม SCB Smart City ทั่วเมืองไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่น     นายสมศักดิ์   จึงตระกูล  ...