กรมทางหลวงจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา- ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน    ราชาออคิดจังหวัดขอนแก่น  ...