5 เทศบาล จ.ขอนแก่น เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT

5 เทศบาล จ.ขอนแก่น เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT

5 เทศบาล จ.ขอนแก่น เข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท จำกัด พร้องทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.นายชัยธวัช เนียมศิริ...

ความคืบหน้า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่น

ความคืบหน้า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่น

20 เมย 60- นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มณฑลทหารบกที่ 23  ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น...