การดำเนินงานโครงการ 9101 ขอนแก่น ประสบความสำเร็จ พร้อมยืนยัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น 10 ตค 60 ที่ศาลาประชาคม ขอนแก่น    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงผล การดำเนินโครงการ 9101...