โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ที่ขอนแก่น

29 กันยายน 2563 บ้านหนองหญ้าช้า ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราขการ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน) หรือ CAT...