กฟผ รับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน...

โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งาน พร้อมเปิดสถานีชาร์จให้บริการประชาชนฟรี 1 ปี

โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งาน พร้อมเปิดสถานีชาร์จให้บริการประชาชนฟรี 1 ปี โรงไฟฟ้าน้ำพองสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งานเมื่อวันที่ 2 เมษายน...