โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งาน พร้อมเปิดสถานีชาร์จให้บริการประชาชนฟรี 1 ปี

โรงไฟฟ้าน้ำพอง นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งาน พร้อมเปิดสถานีชาร์จให้บริการประชาชนฟรี 1 ปี โรงไฟฟ้าน้ำพองสนองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้นำรถมินิบัสไฟฟ้าเข้าใช้งานเมื่อวันที่ 2 เมษายน...