รพ ชุมแพแจงแนวทางส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกับเครือข่าย

วันที่ 9 กค2563 แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมด้วย ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ นำทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้คำแนะนำคลินิกเอกชน ร้านขายยา...