ขอนแก่น แถลงข่าวขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน สร้างการรับรู้และเข้าใจ

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน สร้างการรับรู้และเข้าใจ วันที่ 10 ก.ค.2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...