ไทยสมายล์ได้เปิดบริการสมายเลานจ์ ที่ ท่าอากาศยาน ขอนแก่น  

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่นสายการบินไทยสมายล์ได้เปิดบริการสมายเลานจ์   ชูแนวคิดให้บริการเหนือความคาดหมายพร้อมบริการ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ดรสมศักดิ์  ...