ไปรษณีย์ ขอนแก่น จัดสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 4 ขอนแก่น  ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 / 2562 โดยครั้งนี้มี ไปรษณีย์ ขอนแก่น  เป็นเจ้าภาพจัด   นายวีระ ไพรสิงห์ขร ...

ไปรษณีย์ไทยขนส่งบัตรเลือกตั้ง ขอนแก่นพร้อม

เจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย ขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกเขตมามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขต 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการได้ช่วยกันตรวจสอบและนับจำนวนให้ครบตามจำนวน 23 มีนาคม 2562...