ผู้ว่า ฯ ขอนแก่น แถลงไม่มีใครติดเชื้อ โควิด -19 หลังจากมีข่าวลือใน โชเชียล

ขอนแก่นแถลง ไม่มีใครติดเชื้อ โควิด -19 หลังจากมีข่าวลือใน โชเชียล 25 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.พ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา...

สคร 7 ประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ

การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์ธีรวัฒน์...

ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท เตรียมพร้อมป้องกันควบคุม แก้ไขสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  

ขอนแก่นเตรียมมอบเงินช่วยเหลือจีน 1 ล้านบาท เตรียมพร้อมป้องกันควบคุม แก้ไขสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม...

ขอนแก่นวางมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ขอนแก่นวางมาตรการรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 คุมเข้ม บขส.-สนามบิน-รถไฟ เน้นหนักเที่ยวรถระหว่างประเทศและเที่ยวบินเชื่อมต่อนานาชาติ 28 มค 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ริม...