สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น    มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN และพัฒนาศักยภาพ Supply Chain & Cluster ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc...