ธปท อีสาน จัดอบรม BOT NE Talk การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโครงการ   BOT NE Talk ครั้งที่ 2 "การใช้สื่อออนไลน์สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสใหม่ ๆ"  โดยนายชุมพร   พารา ...